Hướng dẫn đăng ký học và hoàn thành học phí

– Đăng ký đặt chỗ qua giỏ hàng hoặc điện thoại trực tiếp đến hotline .

– Keylight đặt lịch hẹn hoàn thành học phí trước khóa học.

* Hoàn thành học phí thông qua các hình thức sau:

– Hoàn thành học phí trực tiếp (tiền mặt hoặc charge thẻ) tại trụ sở Keylight

   Địa chỉ: ( Click xem bản đồ)
   + Từ thứ 2 đến thứ 6

– Hoàn thành học phí thông qua chuyển khoản tại ngân hàng

    VP Bank –
      Keylight –

Khóa học Photoshop thực chiến - Miễn phí 100%Đăng ký học
+ +

SPIN TO WIN!

  • Try your lucky to get discount coupon
  • 1 spin per email
  • No cheating
Try Your Lucky
Không bao giờ
Nhắc lại sau
Không, cảm ơn