TẤT CẢ CÁC KHÓA HỌC TẠI KEYLIGHT ACADEMY

Khóa học Photoshop
thực chiến


 Lộ trình: 1 tháng
 Suất học: Tối 3-5-7
 Hình thức: Offline
 Lịch khai giảng: Hàng tháng

Khóa học Dựng phim Premiere


 Lộ trình: 2 tháng
 Suất học: Tối 2-4
 Hình thức: Offline
 Lịch khai giảng: Hàng tháng

Khóa học After Effects


 Lộ trình: 2 tháng
 Suất học: Tối 3-5
 Hình thức: Offline
 Lịch khai giảng: Hàng tháng

Khóa học Chụp hình
cơ bản


 Lộ trình: 1 tháng
 Suất học: Tối 3-5-7
 Hình thức: Offline
 Lịch khai giảng: Hàng tháng

Khóa học Quay phim
cơ bản


 Lộ trình: 1 tháng
 Suất học: Tối 3-5-7
 Hình thức: Offline
 Lịch khai giảng: Hàng tháng

Khóa học Illustrator


 Lộ trình: 2 tháng
 Suất học: Tối 6-7
 Hình thức: Offline
 Lịch khai giảng: Hàng tháng

Khóa học thiết kế mọi thứ trên Canva


 Lộ trình: 1 tháng
 Suất học: Tối 2-4-6
 Hình thức: Offline
 Lịch khai giảng: Hàng tháng

Khóa học dựng video trên

Capcut


 Lộ trình: 1 tháng
 Suất học: Tối 3-5-7
 Hình thức: Offline
 Lịch khai giảng: Hàng tháng

Khóa học Multimedia
Bootcamp


 Lộ trình: 6 tháng
 Suất học: T2 → T6
 Hình thức: Offline
 Lịch khai giảng: Hàng tháng

Khóa học Quay phim chụp hình chuyên nghiệp


 Lộ trình: 6 tháng
 Suất học: T2 → T6
 Hình thức: Offline
 Lịch khai giảng: Hàng tháng

Xem thêm

Khóa học Thiết kế đồ họa


 Lộ trình: 6 tháng
 Suất học: Tối 2-4-6
 Hình thức: Offline
 Lịch khai giảng: Hàng tháng

Xem thêm

Khóa học nhiếp ảnh chuyên nghiệp


 Lộ trình: 3 tháng
 Suất học: Tối 2-4-6
 Hình thức: Offline
 Lịch khai giảng: Hàng tháng

Xem thêm

Khóa học UI/UX chuyên nghiệp


 Lộ trình: 3 tháng
 Suất học: Tối 2-4-6
 Hình thức: Offline
 Lịch khai giảng: Hàng tháng

Xem thêm