YÊU CẦU VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ

1. Thời gian:
Học viên có trách nhiệm hoàn thành học phí khóa học chậm nhất 03 ngày trước khi lớp khai giảng.

2. Hình thức đóng học phí:
Học viên có thể lựa chọn các phương thức đóng học phí sau:

  • Đóng học phí trực tiếp tại các văn phòng Trung tâm; hoặc chuyển khoản vào tài khoản theo chỉ định của Trung tâm theo thông tin tài khoản sau:
  • Nội dung chuyển khoản: Họ và Tên _Số điện thoại _Kí hiệu khóa học (BE, FE, DA…)

Chủ tài khoản: Trần Xuân Trường
Ngân hàng BIDV
Số tài khoản: KL8686

3. Học viên có trách nhiệm lưu giữ Biên lai học phí, Biên lai đặt cọc học phí (gọi chung là “Biên lai”) để Trung tâm thực hiện ng tác điểm danh vào lớp học và các ng tác học vụ khác về sau.