Các hình thức học tại Keylight

Keylight hiện đang triển khai 1 hình thức học:

Học Offline:

Là hình thức học trực tiếp ở lớp tại Keylight …..

Học Offline mang nhiều ưu điểm về tương tác giữa giảng viên và học viên, giúp trao đổi giải đáp dễ dàng, học viên có hứng thú khi học cùng bạn bè tại lớp cũng như có được mục tiêu và đích đến trong thời hạn của khoá học.

Nhược điểm của hình thức học Offline chính là vị trí địa lý và thời gian, các lớp học Offline yêu cầu học viên phải đến lớp trong thời gian diễn ra khoá học. Ngoài 2 trở ngại đó ra thì học Offline vẫn là hình thức học tối ưu và hiệu quả nhất mà Keylight đề xuất bạn tham gia nếu có điều kiện.

Khóa học Photoshop thực chiến - Miễn phí 100%Đăng ký học
+ +

SPIN TO WIN!

  • Try your lucky to get discount coupon
  • 1 spin per email
  • No cheating
Try Your Lucky
Không bao giờ
Nhắc lại sau
Không, cảm ơn