Sử dụng Voucher như thế nào?

  • Voucher giấy: Để sử dụng voucher, bạn chỉ cần mang theo voucher đến văn phòng Key Light, hoặc cung cấp ID vocher. Lưu ý đọc kỹ các điều kiện sử dụng, thời gian hết hạn, và giá trị sử dụng được ghi trên voucher.
  • E-Voucher: Quý Khách cung cấp ID qua tin nhắn Zalo OA cho Key Light .

Quý Khách có thể tặng Voucher cho bạn bè, người thân để họ sử dụng Voucher này.