Quy định về hoàn trả học phí, chuyển nhượng, chuyển đổi và bảo lưu khoá học

Vì một lý do nào đó mà học viên không thể tiếp tục tham gia lớp học đã đăng ký. Học viên có những lựa chọn sau đây để nhận các quyền lợi của mình:

A. THỜI ĐIỂM TRƯỚC KHI KHOÁ HỌC KHAI GIẢNG 7 NGÀY:

1. CHUYỂN ĐỔI ĐỢT KHAI GIẢNG:

Học viên được CHUYỂN SANG LỚP CÓ LỊCH KHAI GIẢNG KHÁC (cùng chủ đề & nội dung) khi thông báo cho Keylight trước NGÀY KHAI GIẢNG ít nhất 7 NGÀY. Những yêu cầu chuyển sang lớp có lịch khai giảng khác không đáp ứng quy định sẽ không được xử lý và sẽ chuyển thành YÊU CẦU BẢO LƯU KHOÁ HỌC.

2. CHUYỂN ĐỔI KHOÁ HỌC:

Học viên được ĐỔI SANG KHOÁ HỌC KHÁC (khác chủ đề, nội dung, online…) khi thông báo cho Keylight trước NGÀY KHAI GIẢNG ít nhất 7 NGÀY. Những yêu cầu đổi khoá học (khác chủ đề & nội dung) học không đáp ứng quy định này sẽ không được xử lý và có thể chuyển thành YÊU CẦU BẢO LƯU KHOÁ HỌC.

Khi YÊU CẦU CHUYỂN SANG KHOÁ HỌC KHÁC (khác chủ đề & nội dung) được chấp thuận, vấn đề học phí sẽ được giải quyết theo phương thức sau:

 • Nếu khoá học mới học viên muốn chuyển sang có học phí cao hơn so với khoá học hiện tại đã đăng ký thì học viên cần hoàn thành bổ sung phần học phí còn lại sau khi trừ học phí học viên đã hoàn thành.
 • Nếu khoá học mới có học phí thấp hơn so với khoá học hiện tại đã đăng ký và hoàn thành học phí thì Keylight sẽ hoàn trả lại phần học phí thừa ra cho học viên sau khi trừ phần học phí học viên đã hoàn thành theo quy định hoàn trả học phí bên dưới.

3. ĐÓNG HỌC PHÍ:

Thời gian:
Học viên có trách nhiệm hoàn thành học phí khóa học chậm nhất 03 ngày trước khi lớp khai giảng và mỗi tháng sẽ đóng vào 5 ngày cuối cùng của tháng.

Hình thức đóng học phí:
Học viên có thể lựa chọn các phương thức đóng học phí sau:

 • Đóng học phí trực tiếp tại các văn phòng Trung tâm; hoặc chuyển khoản vào tài khoản theo chỉ định của Trung tâm theo thông tin tài khoản sau:
 • Nội dung chuyển khoản: Họ và Tên _Số điện thoại _Kí hiệu khóa học (BE, FE, DA…)

Chủ tài khoản: Trần Xuân Trường
Ngân hàng TP Bank
Số tài khoản: Keylight

Học viên có trách nhiệm lưu giữ Biên lai học phí, Biên lai đặt cọc học phí (gọi chung là “Biên lai”) để Trung tâm thực hiện công tác điểm danh vào lớp học và các công tác học vụ khác về sau.

3. HOÀN TRẢ HỌC PHÍ: 

 • Học viên xuất hóa đơn VAT, không được hoàn trả học phí.
 • Học viên thanh toán bằng quẹt thẻ, không được hoàn trả học phí.
 • Học viên học khóa học Online, không được hoàn trả học phí.
 • Học viên tham gia chương trình trả góp học phí, không được hoàn trả học phí.

Học viên được HOÀN TRẢ HỌC PHÍ khi thông báo cho Keylight trước NGÀY KHAI GIẢNG ít nhất 7 NGÀY. Những yêu cầu hoàn trả học phí không đúng quy định thời gian 7 ngày trước ngày khai giảng sẽ không được xử lý và sẽ chuyển thành YÊU CẦU BẢO LƯU KHOÁ HỌC.

 • Khi rút lại học phí, học viên sẽ chịu mức PHÍ PHẠT  PHÍ QUẢN LÝ là 50% học phí.

Quy định áp dụng cho điều kiện thuận lợi, bình thường và cả khi xảy ra chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn… cùng các trường hợp bất khả kháng khác.

B. THỜI ĐIỂM DƯỚI 7 NGÀY TRƯỚC NGÀY KHAI GIẢNG HOẶC SAU KHI KHOÁ HỌC ĐÃ KHAI GIẢNG:

4. CHUYỂN NHƯỢNG KHOÁ HỌC: 

Học viên được CHUYỂN NHƯỢNG KHOÁ HỌC (Cùng đợt khai giảng) cho học viên khác trước NGÀY KHAI GIẢNG ít nhất 1 NGÀY. Các yêu cầu chuyển nhượng sau ngày khai giảng sẽ không được xử lý và sẽ chuyển thành YÊU CẦU BẢO LƯU KHOÁ HỌC.

5. BẢO LƯU KHOÁ HỌC:

Khi học viên không thể tiếp tục tham gia lớp học đã đăng ký hoặc đang học (nằm trong thời điểm dưới 7 ngày trước ngày khai giảng hoặc sau khi khoá học đã khai giảng). Học viên được BẢO LƯU KHOÁ HỌC (cùng chủ đề & nội dung) một lần duy nhất (có thời hạn 1 năm) khi học chưa quá 2/3 khóa học với PHÍ BẢO LƯU là 30% học phí khoá học.

 • Học viên sẽ bắt đầu khoá học bảo lưu từ buổi mà học viên xác nhận với trung tâm. Nếu học viên muốn học lại từ đầu khoá thì phí bảo lưu là 50% học phí.
 • Khi bảo lưu, học viên đồng ý rằng số tiền học phí học viên đã đóng cho Keylight đã được chi trả cho khoá học hiện tại và sẽ không được hoàn lại cũng như không được tính vào đợt khai giảng tiếp theo. 
 • Khi bảo lưu khoá học, học viên sẽ được chọn lịch học mới. Học viên thừa nhận rằng Keylight sẽ hỗ trợ đóng từ 50 – 70% học phí và học viên chỉ cần đóng số tiền 30% – 50% học phí lịch khai giảng tiếp theo của khoá mà học viên sẽ theo học. Đây là khoản phí hoàn toàn mới và số tiền này không có bất kỳ sự liên quan nào với số tiền học phí của lớp học trước kia mà học viên bảo lưu.
 • Lịch học tiếp theo của học viên sau khi bảo lưu sẽ do học viên chủ động sắp xếp thời gian và thông báo đến Keylight.
 • Học viên bảo lưu được hưởng các dịch vụ và lợi ích từ Keylight như học viên bình thường (ngoại trừ quyền bảo lưu khoá học).
 • Học viên bảo lưu vẫn phải làm bài tập và dự án cuối khoá để nhận chứng chỉ tốt nghiệp.
 • Học viên bảo lưu sau khi học khóa mới vẫn được cấp giấy chứng nhận kết quả học tập và được phần thưởng khoá học (nếu đạt tiêu chuẩn)

*Lưu ý: Trong một số trường hợp bất khả kháng như Chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, hỏa họan… thì lịch khai giảng và lịch học có thể sẽ bị ảnh hưởng.

C. ĐỂ YÊU CẦU HOÀN LẠI HỌC PHÍ / CHUYỂN NHƯỢNG / ĐỔI ĐỢT KHAI GIẢNG / BẢO LƯU KHOÁ HỌC:

Học viên vui lòng điền BIỂU MẪU và sau đó liên hệ với bộ phần Đào tạo để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Khóa học Photoshop thực chiến - Miễn phí 100%Đăng ký học
+ +

SPIN TO WIN!

 • Try your lucky to get discount coupon
 • 1 spin per email
 • No cheating
Try Your Lucky
Không bao giờ
Nhắc lại sau
Không, cảm ơn