Hướng dẫn bảo lưu khoá học offline

Để bảo lưu khoá học tại Keylight học viên cần thoả điều kiện:

 1. Học viên chưa học quá 2/3 khoá học.
 2. Đây là lần bảo lưu đầu tiên của khoá học bạn muốn bảo lưu.

QUY ĐỊNH BẢO LƯU KHOÁ HỌC:

Học viên được BẢO LƯU KHOÁ HỌC (cùng chủ đề & nội dung) một lần duy nhất (có thời hạn 1 năm) khi học chưa quá 2/3 khóa học với PHÍ BẢO LƯU là 30% học phí khoá học.

 • Học viên sẽ bắt đầu khoá học bảo lưu từ buổi mà học viên xác nhận với trung tâm. Nếu học viên muốn học lại từ đầu khoá thì phí bảo lưu là 50% học phí.
 • Khi bảo lưu, học viên đồng ý rằng số tiền học phí học viên đã đóng cho Trường đã được chi trả cho khoá học hiện tại và sẽ không được hoàn lại cũng như không được tính vào đợt khai giảng tiếp theo. 
 • Khi bảo lưu khoá học, học viên sẽ được chọn lịch học mới. Học viên thừa nhận rằng Trường sẽ hỗ trợ đóng từ 50 – 70% học phí và học viên chỉ cần đóng số tiền 30% – 50% học phí lịch khai giảng tiếp theo của khoá mà học viên sẽ theo học. Đây là khoản phí hoàn toàn mới và số tiền này không có bất kỳ sự liên quan nào với số tiền học phí của lớp học trước kia mà học viên bảo lưu.
 • Lịch học tiếp theo của học viên sau khi bảo lưu sẽ do học viên chủ động sắp xếp thời gian và thông báo đến Trường.
 • Học viên bảo lưu được hưởng các dịch vụ và lợi ích từ Trường như học viên bình thường (ngoại trừ quyền bảo lưu khoá học).
 • Học viên bảo lưu  sau khi học mới vẫn phải làm bài tập và dự án cuối khoá để nhận chứng chỉ tốt nghiệp.
 • Học viên bảo lưu sau khi học khóa mới vẫn được cấp giấy chứng nhận kết quả học tập và được phần thưởng khoá học (nếu đạt tiêu chuẩn)

Học viên cần gửi mail yêu cầu bảo lưu đến email: Support@kl.edu.vn

Với tiêu đề email:

 • Thư xin bảo lưu khoá học + Họ & tên của bạn

Nội dung gồm:

Khóa học Photoshop thực chiến - Miễn phí 100%Đăng ký học
+ +

SPIN TO WIN!

 • Try your lucky to get discount coupon
 • 1 spin per email
 • No cheating
Try Your Lucky
Không bao giờ
Nhắc lại sau
Không, cảm ơn